Serdecznie zapraszamy na

Popołudnie dla Uczniów Gimnazjów i ich Rodziców
 
22 maja 2017
 
                                     

 

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspektyw", od roku 1992, I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Jest to zasługa wieloletniego wysiłku społeczności szkolnej, z którego niezmiennie jesteśmy dumni.

wiecej

24 kwietnia 2017 mieliśmy zaszczyt otwarcia wszystkich drzwi I Liceum przed gimnazjalistami i ich nauczycielami... Dzień Drzwi Otwartych I Liceum był wspaniały jak w minionych latach, jednak miał też swój niepowtarzalny klimat.

 

wiecej

wiecej
Joanna Jesionowska i Olga Gąsowska - po odniesieniu sukcesu w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - wystapiły w Radomiu. Gratulujemy talentu także Milenie Boguckiej. Podczas mazowieckiego etapu konkursu Olga Gąsowska zajęła pierwsze miejsce, a Joanna Jesionowska otrzymała wyróżnienie. To wielkie osiągnięcie nie tylko dla szkoły, lecz także dla miasta.
Recytatorki przygotowuje opiekunka szkolnego koła teatralnego "Preteksty" Urszula Kosieradzka.  
 
wiecej
DZIEŃ ZIEMI W I LICEUM

21 kwietnia 2017 roku I Liceum uczciło Dzień Ziemi. Nie zabrakło słodkości i uśmiechu na twarzach uczniów. Wszyscy chętnie włączyli się w konkursy przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

wiecej

21 kwietnia 2017 odbyły się zajęcia "Wędrujący Filmoznawca" jako efekt wygranej w konkursie na udział szkół w projekcie warszawskiej Filmoteki Narodowej. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i pierwszej humanistycznej oraz osobno nauczyciele języka polskiego.

wiecej
BIBLIOTECZNE SPOTKANIA Z PASJĄ

Profesor Maria Starnawska oraz: dr Rafał Roguski, student Damian Fiołek i student Radosław Kłopotowski reprezentowali Wydział Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. profesor Starnawska przygotowała arcyciekawy wykład o templariuszach na ziemi łukowskiej.

wiecej

12 kwietnia 2017 odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów klas IA i IE wpisane w projekt  unijny MAKEITREAL realizowany w ramach programu ERASMUS +. Zajęcia prowadzili wykładowcy Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej: dr inż. Przemysław Duda i mgr inż. Artur Sobczyk we współpracy z nauczycielami liceum, którzy odbyli szkolenie w Salonikach. W projekcie MAKEITREAL  (także innych do których przystąpimy) będą mogli brać udział przyszli uczniowie klas pierwszych liceum. Projekt koordynuje nauczyciel fizyki Jarosław Krakowski.

wiecej
Klasa pierwsza humanistyczna odbyła wycieczkę do Warszawy. Punkt główny to wykład w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach współpracy I Liceum z prestiżową szkołą wyzszą. Dzięki gościnności klasy pierwszej humanistycznej wszelkich atrakcji doświadczyło także kilka osób z innych klas. Podziękowania dla I C.
 

 

wiecej
Katarzyna Kondracka, Iryna Prylepa i Jakub Lachowski reprezentowali szkołę podczas XXXI I Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza PUSZKINIANA 2017. Jakub Lachowski zajął czwarte miejsce. Wszyscy uczestnicy nie po raz pierwszy wyeksponowali swe nieprzeciętne talenty. Szkolnymi opiekunami konkursu są: Agnieszka Babicka, Sylwester Mosiej.
 
wiecej
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Szkolny konkurs "Czym jest dla mnie życie ludzkie?" rozstrzygnięty. W kategorii literackiej zwyciężyły wiersze Patrycji Piepióry i Małgorzaty Skup. W kategorii plastycznej - plakat Pauliny Strzałkowskiej. Nagrodę główną  przyznano jednogłośnie Emilii Bielińskiej za niezwykłe zdjęcie.

wiecej
KLASA DRUGA SPOŁECZNA

Klasa społeczna jest bardzo zainteresowana możliwościami pracy w strukturach policyjnych. W związku z tym gościła policjanta Sławomira Tomaszewskiego, osobę popularną w Sokołowie, cenioną, bardzo zaangażowaną w działania społeczne, profilaktyczne. Znane z prasy opisy zdarzeń drogowych wychodzące spod ręki podkomisarza są zawsze świetnie skomponowane i pisane z reporterską pasją.

wiecej

Olimpiada Tematyczna "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego" potwierdziła talent, wiedzę, umiejętności uczennicy klasy pierwszej humanistycznej Patrycji Kosowskiej. Gratulacje dla znawczyni historii Polski i nauczyciela historii Izabeli Staręgi oraz wychowawczyni klasy pierwszej humanistycznej Urszuli Kosieradzkiej.

 

wiecej
BIBLIOTECZNE SPOTKANIA Z PASJĄ

Klasa pierwsza i druga humanistyczna wysłuchały gawędy pisarki Marioli Pryzwan o poetce, dramatopisarce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Spotkanie stanowi część cennego cyklu "Biblioteczne spotkania z pasją". Mariola Pryzwan wielokrotnie występowała w Polskim Radiu.

wiecej
Dzięki pomysłom i zaangażowaniu osób z klasy pierwszej E, I Liceum ponownie przystępuje do zadań wyznaczonych przez organizatorów Sejmu Dzieci i Mlodzieży. Zadania jak co roku koordynuje nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii Monika Ługowska. Życzymy powodzenia.
wiecej
Piotr Derlicki, Jakub Mazurek, Aleksandra Sobieska są w ścisłej czołówce matematycznej kraju. Sukces w międzynarodowym konkursie zapewne jest początkiem ich wspaniałej kariery matematycznej i z dziedzin pokrewnych. Gratulujemy Rodzicom Piotra, Jakuba i Aleksandry. Wyjazd do Brześcia na finał konkursu zorganizowała matematyk Urszula Kołodziejczuk.
 
wiecej
JĘZYK ANGIELSKI W I LICEUM
Nauczyciele języka angielskiego I Liceum zorganizowali kolejny, coroczny wyjazd na spektakl anglojęzyczny. Uczestnikami były osoby z różnych klas, zainteresowane weryfikacją swego słownictwa w nowych warunkach, a także sposobem wykorzystania starego lterackiego motywu do zaprezentowania treści proekologicznych.

 

wiecej

Waleczne, dynamiczne dziewczęta z drużyny piłki koszykowej ponownie na podium. Zwycięstwo w rozgrywkach szczebla regionalnego należy do nich. Gratulacje za konsekwentne przebywanie w świecie sportowych mistrzów dla niezwykłej drużyny oraz opiekuna Piotra Kosieradzkiego.

wiecej
JĘZYK NIEMIECKI W I LICEUM

Trzecie miejsce w konkursie wiedzy o Szwajcarii zajęła grupa z I Liceum: Agata Paprocka, Jakub Dmowski, Mateusz Jaszczuk. W konkursie recytacji poezji niemieckiej i czytania tekstów Friedricha Schillera wyróżnienie zdobyła Olga Gąsowska. Gratulacje dla wspaniałych zwycięzców, rozposzechniających kulturę niemiecką i I Liceum, a także nauczycieli języka niemieckiego - Wiesławy Witkowskiej, Moniki Jeżowskiej.


wiecej
NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA W I LICEUM

24 marca - Narodowy Dzień Życia, w którym wiele chętnych osób z I Liceum wzięlo udział. Organizatorów zaskoczyła liczba uczniów, którzy zdecydowali się na udział w konkursie. Podziękowania dla wszystkich za trud przygotowania dnia.

wiecej
Drużyna z I Liceum zajęła pierwsze miejsce podczas Powiatowych Igrzysk Mlodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej. Gratulacje dla wspaniałych Mistrzyń Powiatu i niezastąpionego trenera Grzegorza Wyszomirskiego.
 
wiecej

21 marca - znakomita, z każdym rokiem wspanialsza edycja Szkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej LOkowisko. Utalentowane wokalistki i zwycięski wokalista, tancerki i tancerze, skrzypek, gitarzystki i gitarzyści (w tym absolwent I LO), perkusista dynamicznie zaprezentowali kulturę obszaru języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego. Gratulujemy talentów. Dziękujemy za bardzo szczególny szkolny dzień.

wiecej

Humaniści z klasy drugiej gościli doktora Romana Bobryka, znanego w warszawskim i siedleckim świecie literatury polskiej, słowiańskiej. Zajęcia nasze dotyczyły tematu dość niszowego w programie szkolnym - malarstwa niderlandzkiego, ale popularnego w świecie artystycznych interpretacji, na przykład Zbigniewa Herberta.

wiecej

Klasa druga medyczna odbyła interesująca zajęcia w laboratorium chemicznym UPH w Siedlcach, w ramach innowacji "Chemia w laboratorium". Jest to cenna lekcja sprawdzenia wiedzy i umiejętności w warunkach innych niż szkolne, choć zbliżonych. Innowację prowadzi w I Liceum nauczyciel chemii i fizyki Bożena Walenciej.

wiecej
Karolina Misiak zdobyła dwa medale: złoty na dystansie 50 m stylem klasycznym oraz brązowy na dystansie 50 m stylem dowolnym.  Wysokie pozycje uzyskali również: Natalia Pasik, Karol Bolewski oraz Łukasz Sadłowski. Gratulacje dla mistrzów pływania i opiekuna grupy, trenera Grzegorza Wyszomierskiego.
 
     

 

wiecej

Dzięki wieloletnim działaniom nauczyciela fizyki Jarosława Krakowskiego, między innymi obejmującymi współpracę z Politechniką Warszawską, możliwy stał się udział I Liceum w programie Erasmus, co jest bardzo prestiżowe dla społeczności szkolnej i mamy nadzieję miasta. Przygoda z Erasmusem efektownie rozpoczęta. Czekamy na dalsze wielkoformatowe wydarzenia. Nauczyciele współpracujący: Beata Małko Gul, Krystyna Skorupka, Walenty Walenciej.


wiecej

Szkolny Klub Krwiodawców obchodzi wspaniały jubileusz - dziesięciolecie istnienia. Świętowanie Klubu może być tylko jedno - poprzez zorganizowanie kolejnej akcji krwiodawstwa, działania bezpośrednio ratującego zdrowie i życie człowieka. Wyrazy głebokiego uznania, szacunku dla obecnych krwiodawców z I Liceum i krwiodawców-absolwentów szkoły, a także oddanego opiekuna Szkolnego Koła Krwiodawców, nauczyciela matematyki Jana Niemirki.

wiecej

Karolina Cimoch, Patrycja Gawara, Julia Jedlińska, Maria Maleszewska, Karolina Misiak, Paulina Młynarczuk, Natalia Pietrzak, Karolina Pytlak, Magdalena Szkop, Gabriela Świętochowska, Marta Tomczuk, Karolina Zieniewska, Patrycja Bogusz, Roksana Malinowska - wspaniała gra tych koszykarek zapewniła im (oraz I Liceum) finał Mistrzostw Regionu. Opiekunowie grupy sportowej: Piotr Kosieradzki, Rafał Marcyniuk.

wiecej

Do etapu finałowego Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowali się: Aleksandra Sobieska, Jakub Derlicki, Piotr Mazurek. Gratulujemy im oraz nauczycielowi matematyki Walentemu Walenciejowi wspaniałego, międzynarodowego sukcesu.

 

wiecej
CHEMIA W I LICEUM
W IV Podlaskim Konkursie Chemicznym sukces odniosły Aleksandra Sobieska i Magdalena Pasik. Możliwość kolejnego sukcesu przed nimi. Trzymamy kciuki. Tymczasem gratulacje dla obu uczennic i opiekunki dokonań naukowych, konkursowych - nauczyciela chemii Bożeny Walenciej.
wiecej

Komitet LXVI Olimpiady Fizycznej potwierdza, iż Jakub Sikorski został zakwalifikowany do drugiego stopnia olimpiady przedmiotowej. Gratulujemy uczniowi oraz nauczycielowi fizyki Jarosławowi Krakowskiemu. Wydarzenie jest bardzo prestiżowe i wzbudza szczególny podziw.

wiecej
Stypendia Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane kolejnym uczniom. W I Liceum prestiżowe wyróznienie stało się udziałem Pauliny Flór. Zadecydowała o tym najwyższa średnia ocen w szkole. Decyzję wyraziła Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Gratulacje dla stypendystki i Jej Rodziców.
 
wiecej
POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEZY: I LICEUM I KGS NEUSTADT

Stereotypy należy odrzucać i wybierać bezpośrednie spotkania oraz zadania wymagające współpracy. Jeden z etapów spotkań z młodzieżą ze szkoły niemieckiej już należy do przeszłości. Etap wspaniały, zrealizowany dzięki uczennicom i uczniom obu narodów we wszystkich aspektach na oceną celującą. Podziękowania dla wszystkich Rodziców za gościnność, wszelki podjęty trud. Z młodzieżą I Liceum zadanie współpracy podjęły nauczycieli języka niemieckiego w I Liceum - Monika Jeżowska, Wiesława Witkowska, Ewa Artych.


wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości. 21-28 maja 2016 postanowienia zapisane w umowie przybierają realne kształty. I LO jest gospodarzem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.


wiecej
PROJEKT HISTORYCZNY "OCALIĆ DLA INNYCH"
Kazda osoba ma w domowych szufladach mniej czy bardziej stare zdjęcia, zapiski, odznaczenia... Moze warto je upowszechnić, ujawnić, zaprezentowac innym? Może historia przeciętna w naszych oczach dla innych będzie fascynująca... Zapraszamy do udziału w projekcie historycznym "Ocalić dla innych".

 

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń