grudzień 2017

 

MAKEITREAL I STEM4YOUTH - POLITECHNIKA WARSZAWSKA


 

6 grudnia 2017, na mikołajki, gościliśmy, po raz kolejny w tym roku,  pracowników naukowych  Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przedstawiciele Politechniki tym razem poprowadzili zajęcia w dwóch grupach.

Dla uczniów klas IIA i IIE biorących udział w projekcie MakeITreal  były to zajęcia konsultacyjne z projektowania  obiektów 3-D. Uczniowie, którzy od już od października tworzą nowe projekty, mieli okazję wyjaśnić napotykane trudności korzystając z pomocy specjalisty od druku  3-D panem Arturem Sobczykiem. Pan Artur ponadto zapoznał uczniów z innymi niż wykorzystywany do tej pory, programami do tworzenia modeli 3- D. Programy te w niektórych zastosowaniach wydają się  prostsze.

 

Dla uczniów klasy IA były  to zajęcia rozpoczynające udział w projekcie STEM4youth. Zajęcia poprowadził prodziekan Wydziału Fizyki dr. Przemysław Duda.  W czasie zajęć uczniowie mieli okazję między innymi zapoznać się z możliwościami wirtualnego laboratorium fizyki stworzonego na wydziale fizyki i przeprowadzić w tym laboratorium eksperyment , badając zjawisko fotoelektryczne.

Projekt STEM4youth jest miedzy narodowym projektem, którego koordynatorem jest Wydział Fizyki PW.  O wzięcie udziału w projekcie ubiega się wiele liceów w Polsce. Nasz udział stał się możliwy dzięki rozwijającej się od wielu lat współpracy z tym wydziałem. Projekt powstał w ramach programu unijnego Horyzont 2020  - największego w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Zadaniem projektu STEM4youth jest między innymi badanie skuteczności różnych metod edukacyjnych. W projekcie będzie uczestniczyć kilka klas naszego liceum. Szerzej o projekcie: TUTAJ

 

                                                                                                               Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń