listopad 2015 - Milena Gryglas

 

Uczniowie klasy II D z I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim mieli okazję kolejny raz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ćwiczenia były kontynuacją cyklu spotkań w ramach projektu innowacyjnego z chemii „Ciekawa chemia”. Zajęcia odbyły się  27 listopada 2015, pod opieką wychowawcy - p. Marioli Dubowskiej i nauczyciela chemii - p. Mileny Gryglas.

 

Tym razem mieliśmy możliwość samodzielnie przygotowywać roztwory o określonych stężeniach molowych czy procentowych i badać reakcje zachodzące  w roztworach wodnych.

 

Pracowaliśmy z substancjami, które są przez nas dobrze znane i wykorzystywane w kuchni, a mianowicie z solą kuchenną i octem, co udowadnia nam, że z chemią spotykamy się codziennie często o tym nie wiedząc. Poznaliśmy także nowy sprzęt laboratoryjny - wagę analityczną, która była niezbędna, aby nasze doświadczenia były prawidłowo wykonane. Wielu z nas przekonało się, że praca z nią wymaga od nas dużej dokładności i precyzji. Ostatnim punktem było mierzenie gęstości cieczy również nowym dla nas przyrządem - areometrem.

 

Nasz wyjazd należy zaliczyć z pewnością do udanych, ponieważ każdy z nas mógł samodzielnie sprawdzić się w roli pracownika laboratoryjnego. Wcześniejsza wiedza została przez nas uporządkowana i utrwalona, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności będziemy mogli wykorzystać w szkolnym laboratorium. Przygotujemy mianowicie roztwory kwasów, zasad i soli, które będziemy wykorzystywać na zajęciach chemii w naszej pracowni chemicznej.

Magda Gęsina, I LO

BIP RSS
 
CMS Toruń