maj 2017 - Bożena Walenciej

 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

NA ZAJĘCIACH W LABORATORIUM UPH18 maja 2017 druga klasa biologiczno-chemiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim wybrała się na zajęcia praktyczne w laboratorium Instytutu Chemii na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wyjazd w ramach innowacji ”Chemia w laboratorium” zorganizowała pani Bożena Walenciej. Kolejny raz mogliśmy skorzystać z laboratorium. Przeprowadziliśmy wiele doświadczeń dotyczących reakcji utleniania i redukcji metali oraz niemetali. W pierwszym doświadczeniu porównywaliśmy aktywność chemiczną metali. Do probówek wlaliśmy różne roztwory, m. in. CuSO4,AgNO3, HCl czy też FeCl3, do których następnie wrzucaliśmy gwóźdź, płytkę cyku i kawałki miedzi. Reakcja, która na pewno zapadnie nam w pamięci to reakcja roztworu AgNO3, zawierającego jony srebra, z miedzią i cynkiem. Po wrzuceniu tych ciał stałych do próbówek, pokryły się one pięknym srebrnym nalotem.

Kolejnym tematem poruszonym na zajęciach było ogniwo jako źródło prądu elektrycznego. Doświadczenie polegało na zbudowaniu ogniwa Daniella. Do dwóch jednakowych zlewek wlaliśmy roztwór CuSO4, do drugiej ZnSO4. W zlewkach z roztworami umieściliśmy blaszki: miedzianą w roztworze CuSO4 cynkową w roztworze ZnSO4. Obie zlewki ustawiliśmy blisko siebie i połączyliśmy je kluczem elektrolitycznym (nasyconym roztworem KCl), tak by nie dotykał on blaszek, ponieważ to zakłócało pomiary. Woltomierz wykazał różnicę potencjałów równą 1,07V. Zbudowaliśmy również ogniwo z produktów naturalnych. W jabłko, ziemniaka i cytrynę wbiliśmy żelazne gwoździe i miedziane druty. Woltomierz wykazał kolejno napięcia równe: 0,15V ; 0,19V i 0,50V. Ciekawe było to, że gdy połączyliśmy wszystkie produkty razem napięcie wyniosło aż 1,59V.  Ostatnim doświadczeniem było przeprowadzenie elektrolizy wodnych roztworów soli. Do jednej zlewki wlaliśmy roztwór chlorku miedzi (II), do drugiej zaś jodku potasu. Najpierw podłączyliśmy elektrody grafitowe do baterii i umieściliśmy je w zlewce z chlorkiem miedzi (II) tak, by były zanurzone w połowie. Zaobserwowaliśmy, że katoda (biegun dodatni) pokryła się miedzianym nalotem, natomiast na anodzie (biegun ujemny) wydzielił się chlor, dlatego ze zlewki wydzielał się charakterystyczny zapach. Do zlewki z roztworem KI dodaliśmy kilka kropel fenoloftaleiny i umieściliśmy w nim elektrody w taki sam sposób co w zlewce pierwszej. Wokół katody roztwór zaczął barwić się na malinowo. Na anodzie wydzielił się jod. Jego obecność potwierdził kleik skrobiowy dodany do roztworu, który przyjął granatową barwę.

Doświadczenie to było bardzo efektowne i bardzo ciekawie. Lekcja ta pozwoliła nam poszerzyć swoją wiedzę i wypróbować ją w praktyce. Z niecierpliwością czekamy na więcej takich wyjazdów.

                                                                                                       Gabriela Miąskiewicz

BIP RSS
 
CMS Toruń