Ogólna informacja o szkole

 

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy - ArystotelesGimnazjalistki, Gimnazjaliści

W szkole przy ulicy Sadowej 11 część z waszej wspaniałej grupy znajdzie się już za kilka miesięcy. Stanie się częścią naszej codzienności i tradycji. Jesienią pierwszoklasiści zajmą miejsce drugoklasistów, zajmą miejsca osób teraz najmłodszych, szkolnych beniaminków. Maturzyści niebawem staną się abiturientami, absolwentami sięgającymi po nowe sukcesy. Jesteśmy przekonani, że już od października staną się dumnymi studentami wielu uczelni.

Dotychczas największą popularnością cieszą się w naszym środowisku studia między innymi na: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytecie Białostockim, Akademii Obrony Narodowej; w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiele studentek i studentów mamy w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są chlubą tych uczelni, co między innymi owocuje tym, iż uczelnie bez wahań podpisują z I Liceum umowy o edukacyjnej współpracy: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Białostocki. Jest to współdziałanie bardzo prestiżowe, daje obu stronom wymierne korzyści. Umożliwia licealistom żywe spotkania ze specyfiką zajęć szkół, wtapia nas w nowe środowiska, czyni je nam bliskimi.

Zaproszenia społeczności I Liceum przyjmuje bardzo wielu gości. Reprezentują społeczność lokalną, ale też środowiska różnych ośrodków naukowych, instytucji krajowych, a nawet międzynarodowych. Bierzemy udział w stałych projektach międzynarodowych: AIESEC (społeczność kilku kontynentów), "Jesteśmy razem" (Izrael), Zamek Trebnitz (Niemcy) oraz okolicznościowych (Białoruś, Ukraina). Niezmiernie ważna jest dla nas współpraca z zaprzyjaźnioną młodzieżą niemiecką z Gimnazjum w Neustadt. Za nami jest też bardzo ciekawy epizod współpracy ze społecznością polonijną z Florianopolis w Brazylii.

Dumą szkoły są uczennice i uczniowie tworzący grupy zainteresowań, wspólnych fascynacji - szkolna grupa teatralna Preteksty, szkolne grupy muzyczne - Prowokacja i Preludium. Zespoły te biorą udział w konkursach i przeglądach w wielu miejscach w Polsce i oczywiście zdobywają nagrody. Sukcesy artystyczne są w jakościowej równowadze z osiągnięciami sportowymi. Młodzież I Liceum jest bardzo wysportowana, utalentowana w wielu dziedzinach sportu. Jej sukcesy z powodzeniem można nazwać triumfami. Jest oczywiste, iż bierzemy udział w wielu konkursach przedmiotowych, olimpiadach. Lista osób wyróżnionych, finalistów i laureatów w każdym roku szkolnym jest coraz dłuższa, niezwykle satysfakcjonująca, dająca nadzieję na przyszłe sukcesy naukowe absolwentów I Liceum.

Interesującą częścią nauki są innowacje związane z chemią, matematyką, teatrem, biblioteką szkolną. Oprócz sukcesów bardzo wymiernych, wszystkim znanych, są też inne - eksponowane, lecz w inny sposób, w innym wymiarze. To działania ratujące zdrowie, pomagające tym, którym warunki życia nie zawsze pozwalają na optymistyczne zmaganie się z codziennością. To żmudna praca Szkolnego Koła Caritas, obejmująca także Honorowe Krwiodawstwo, wpisana od wielu lat w działania Samorządu Uczniowskiego. Jak każda szkoła, bierzemy udział w wycieczkach szkolnych. Szczególną popularnością cieszą się instytucje naukowe i kulturalne stolicy, Polski północno-wschodniej. Niewątpliwą atrakcją jest Zielona Szkoła - niegdyś w Grecji, dziś we Włoszech.

Nasz przepis na sukces: niepodważona wiara w wartość każdej dziedziny nauki, radość z każdego sukcesu, codzienna życzliwa współpraca całej społeczności szkolnej. Ufamy, że człowiek winien sięgać nie tylko po taką wiedzę na miarę swych zdolności, a za Markiem Twainem powtarzamy: Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem.

                                                                                                             społeczność szkolna I Liceum

BIP RSS
 
CMS Toruń