październik 2017

 

MAKEITREAL  - szkolenie w Warszawie


 

Od 9 do 14 października 2017, w ramach projektu MAKEITREAL, odbyło się szkolenie dla uczestników projektu - zorganizowanie przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W szkoleniu tym wzięło udział czworo nauczycieli z naszego Liceum. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem druku  3D, m. in. w medycynie, technologią tworzenia modeli 3D z zastosowaniem skanowania obiektów.

Ważną częścią szkolenia było doskonalenie umiejętności projektowania obiektów i drukowania na różnych typach drukarek – także wykorzystania pisaków 3D.

Szkolenie stanowiło istotny etap przygotowań do wdrożenia w szkołach partnerskich drugiego etapu projektu. Omawiane były modele przewidywane do wykonania  przez uczniów w tym etapie z uwzględnieniem różnych metod projektowania. W trakcie dyskusji wnoszono  poprawki do modeli ułatwiające ich projektowanie. Ponadto  szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w przebiegu projektu u  różnych partnerów a także programów i metod nauczania w różnych krajach.

                                                                                                                                                          Jarosła Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń