Zaproszenie do I Liceum

 

Gimnazjalistki, Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice osób

  podejmujących decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

W I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie od kilku lat funkcjonują innowacje edukacyjne. Są różnorodne. Pozwalają na zdobywanie wiedzy, kształcenie umiejętności i wrażliwości, lecz także pewności siebie w różnego typu sytuacjach naukowych i kulturowych. W roku szkolnym 2018-2019 będą kolejne; przygotowujemy je już dzisiaj. Tymczasem przedstawiamy ofertę na najbliższy rok szkolny, mając nadzieję, iż w pewnym stopniu sprzyjać będzie refleksji o przeszłości, na którą między innymi składa się wybór szkoły.

Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące przedstawianego zagadnienia oraz współpracy, jaką I Liceum prowadzi z róznymi instytucjami, osobami (w tym Rodzinami uczniów) można konfrontować na miejscu. Zawsze serdecznie zapraszamy.

                                                                                          społeczność I Liceum


 

Edukacja dla przyszłości.

Geogebra (matematyka)

W stronę matury (matematyka)

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki.

Fizyka na przełomie (między gimnazjum a rozszerzeniem).

Nauczanie programowania.

Ciekawa chemia.  

Chemia w laboratorium.

Program własny nauczania języka polskiego w profilu humanistycznym

poszerzonym o treści nauczania historii sztuki.

Akustyka teatru.

Klasy akademickie: humanistyczna, dwie menadżerskie.

 


 

 W I Liceum prowadzone są zajęcia Koła Astronomicznego, Koła Języka Łacińskiego,

grupy teatralnej Preteksty, grup muzycznych: Prowokacji i Preludium.

Bardzo aktywnie działa Szkolny Klub Krwiodawców, Szkolne Koło Caritas.

Jest wydawana szkolna gazeta Kujon.

Lubianym przez wszystkich miejscem jest biblioteka szkolna.

Młodzież I Liceum, w duchu kalokagathos, jest bardzo wysportowana.

 

 

We wszystkim kadrę i uczniów wspomagają Rodzice,

wśród nich osoby tworzące Radę Rodziców.

 Bardzo pomocne jest dla nas wsparcie nauczycieli, pracowników emerytowanych

oraz wszystkich absolwentów.

BIP RSS
 
CMS Toruń