wiecej

                  

wiecej

Wyróżnienie PRIMUS OPTIMORUM w roku szkolnym 2020-2021 zostało przyznane Władysławowi Młynikowi. Statuetka PRIMUS OPTIMORUM symbolizuje osiągnięcia Patronki Szkoły, Marii Skłodowskiej-Curie, które stają się wyzwaniem dla uczennic, uczniów I Liceum. 

wiecej

Język Shakespeare'a, Goethego, Tołstoja i Horacego - wszystkie w I Liceum; w przekonaniu, że granice języka są jednocześnie granicami poznawania świata.

wiecej

Dlaczego warto uczyć się w I Liceum? Ważna odpowiedź dotyczy trwającej od wielu lat współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Efektem są interesujące zajęcia w szkole i na uczelni. Przedsięwzięciu patronuje profesor Kamila Raciborska.

  

wiecej

 W I Liceum klasa humanistyczna istnieje od roku 1972, czyli w pewnym sensie od zawsze. Moda na humanistykę przychodzi i odchodzi, ale zawsze powraca, gdyż przedmioty humanistyczne kształcą umiejętności przydatne każdemu, niezależnie od profesji. W I Liceum na poziomie rozszerzonym nauczane są przedmioty humanistyczne: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski. Wiele jest wiedzy z zakresu filozofii i historii sztuki.

wiecej

Dlaczego wybrać liceum na swej edukacyjnej drodze? Dlaczego I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie? Jedna z odpowiedzi wiąże się z fizyką - dziedziną wiele wymagającą, ale i oferującą olbrzymie możliwości. Zalety uczenia się fizyki opisał profesor Jarosław Krakowski.

  

 

wiecej

"Nieoczywisty świat Geografii" to konkurs fotograficzny zorganizowany przez Uniwersytet Śląski, w którym Oliwia Oniśk zdobyła drugie miejsce. Gratulacje! Cieszymy się, że Oliwia zadziwiła jury konkursowe swoim spojrzeniem na świat, kreacyjnością i umiejętnością przekazania myśli. 

wiecej

Uczniowie I Liceum wzięli udział w Totalnym Dyktandzie Języka Rosyjskiego. Było to interesujące wydarzenie ogólnopolskie, sprawdzające znane umiejętności, ale też - ze względu na formułę - wymagające nowych umiejętności związanych z trybem, rytmem pracy. Organizatorem jest Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego, a szkolnym koordynatorem rusycystka Agnieszka Babicka.Trzecie miejsce zajęłą Julia Ambroziak vel Mrozowicz. Gratulacje, wyrazy uznania!

 

  

wiecej

Julia Jurczak reprezentowała I Liceum w drugim etapie ogółnopolskich konkursów polonistycznych Centrum Humanistycznego Logos. Jeden z konkursów dotyczył poprawnej polszczyzny, drugi ortografii. Gratulacje dla Julii Jurczak. Pytania nie były nader proste, jednak Julia uznała je za przystępne i świetnie poradziła sobie z presją czasu.

wiecej

Julia Jurczak i Dominika Kraska zakwalifikowały się do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Gratulacje dla nich i życzenia powodzenia. Nieformalne hasło konkursu bieżącego roku: "Pamiętajmy o logice. Tam, gdzie jej brak, należy doszukiwac się podstępu" (Arthur Conan Doyle, "Przygody Sherlocka Holmesa").

wiecej

Dominika Kraska została finalistką Olimpiady Filozoficznej.

Patrycja Baranek została finalistką Olimpiady "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego".

Gratulujemy wiedzy, umiejętności, wytrwałości. 


 

 

wiecej

 Uczniowie, uczennice I Liceum reprezentują szkołę w olimpiadach przedmiotowych drugiego stopnia.

      

wiecej

Julia Burzyńska i Władysław Młynik zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im.Generała Sylwestra Kaliskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Władysław Młynik zajął miejsce czwarte. Gratulacje.

wiecej

 Grupa osób z klasy politechnicznej brała udział w realizacji projektu Etwinning pt. “Stay at home, read a book, watch a movie”. To czwarta akcja I Liceum w ramach międzynarodowej akcji ETWINNING. Koordynuje ją anglistka Ewa Witkowska.

             

wiecej

Grupa uczennic z dwóch klas humanistycznych oraz klasy matematyczno-geograficznej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile". Organizatorem wydarzenia - warszawskie Muzeum Polin. Punktem wyjścia jest rocznica powstania w getcie warszawskim, natomiast efektem nowe międzynarodowe znajomości, oparte na dyskusji o historii, odmienności kulturowej. Z grupą z liceum Prusa otwieraliśmy akcję, przeprowadziliśmy pierwsze spotkanie z młodzieżą z Izraela.

wiecej

W grudniu sokołowską drukarnię opuściły długo oczekiwane egzmplarze poezji Dominiki Kraski. Gratulacje dla Poetki, życzenia sukcesów z świecie literackim. Tom wierszy nosi tytuł "Definicja". Recenzję napisała Paulina Kaniuk.

wiecej

Ogólnopolski Ranking Liceów poświadcza wysokie wyniki nauczania w I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie. Po raz kolejny szczycimy się symbolem dobrej szkoły, Brązową Tarczą przyznawaną najlepszym liceom w Polsce.

wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują: Władysław Młynik i Julia Jurczak. Gratulujemy im nieprzeciętnej wiedzy, wspaniałych i wciąż doskonalonych umiejętności. Gratulacje także dla Rodziców, klas i wychowawców.


 

Rada Powiatu Sokołowskiego przyznała stypendia bardzo licznej reprezentacji I Liceum. Niewątpliwie był to wspaniały przedświąteczny prezent dla uczniów, ale i bardzo znacząca nagroda dla szkoły. Jest to bowiem wyraz uznania dla pracy młodzieży i osób wspierających ich na co dzień w pozyskiwaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Przewodniczący Rady Powiatu, pan Jacek Odziemczyk podczas grudniowej sesji przeprowadzonej w trybie zdalnym, przedstawił stypendystów za rok szkolny 2019/2020. W gronie 27. nagrodzonych znalazło się 23. reprezentantów I Liceum. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, życzymy wielu sukcesów, cenimy ciężką pracę i chęć rozwijania pasji, ciągłego doskonalenia.

 

wiecej

Zachęcamy do dzielenia się wiedzą o losach absolwentek, absolwentów I Liceum. O Agacie Skorupce i Pawle Burzyńskim można przeczytać TUTAJ. O Aleksandrze Głowacz TUTAJ. Nową osobą w panteonie jest Piotr Trębicki. Zapamiętaliśmy go jako osobę aktywną w środowisku szkolnym, z wielką energią, pasją działania społecznego.

  

wiecej

Projekty fizyczne realizowane przez profesora Jarosława Krakowskiego w I Liceum: Wybieram e-Fizykę, Holomakers, MAKEITREAL, Stem For Youth oraz MatFizChem. Współpracuje z nauczycielami matematyki, chemii, angielskiego.

wiecej

Projekty chemiczne, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, koordynuje profesor Bożena Walenciej.

wiecej

Wyjazdy do Grecji, Włoch, Zieloną Szkołę organizuje od wielu lat profesor Grzegorz Witkowski.

wiecej

wiecej

Grupa teatralna "Preteksty" bierze udział w różnych konkursach teatralnych, turniejach recytatorskich, warsztatach teatralnych i innych... Jest współorganizatorem Festiwalu Teatrów Amatorskich "Szpulka". Zespół prowadzi profesor Urszula Kosieradzka.

wiecej

Zespół wokalno-instrumentalny prowadzi profesor Izabela Staręga.

wiecej

 Zespół muzyczny "Prowokacja" prowadzi od lat w oryginalnym stylu profesor języka angielskiego Paweł Woźniak.

wiecej

LOkowisko to Szkolny Dzień Języków Obcych, czyli pierwszy dzień wiosny w I Liceum. Przygotowują go utalentowane osoby z różnych klas wraz z naczycielami języków obcych. 

wiecej

23 listopada 2020 I Liceum wzięło udział w międzynarodowym projekcie polsko-izraelskim "Jesteśmy Razem". Celem jest integracja środowisk odmiennych historycznie, kulturowo, językowo; podejmowanie dialogu mimo różnic. Szkoła nasza uczestniczy w projekcie od początku jego istnienia.

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń