SZKOŁA

liceum dziś

W dniu Jubileuszu Szkoły, 70-lecia jej istnienia, I Liceum zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia". Przyznał je Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Także Statuetką "Sokół". Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest Waldemar Hardej.

nowekasyna

System martingale

Darmowe gry w kasynie internetowym. Rozpocząć warto od tego, zezwalasz aplikacji na wykonanie niemal dowolnego działania powiązanego .live casino Im więcej grasz w ruletkę tym statystycznie bardziej Twoja przewaga nad kasynem spada i Jeżeli wierzysz w statystykę to w ruletkę możesz wygrać! Proste.Nieprzeczytany post autor: SzykownyJac » pt Jednym z klasycznych zadań wprowadzających do teorii gier jest dylemat więźnia. Czy darmowa wersja ruletki jest dostępna na smartfony i tablety? NoweKasyna rozpoczyna się od obstawienia najniższej możliwej kwoty. Ogólnie nie polecam. Jest mało prawdopodobne, żeby przez ten czas NoweKasyna.com padł ani jeden z twych numerów. Jednak dochodzimy tu do sedna sprawy, czyli giełdy pośrednika.

Przeciwko kasynu

Podobny mechanizm prowizji znajdziemy w NoweKasyna grach kasynowych. Zakłady wewnętrzne dają ogromną swobodę zabawy graczom. Przy użyciu kolorowych żetonów ten problem nie istnieje, ponieważ wszystkie kolory mają swojego właściciela i wartość. Kolorowe żetony w ruletce zostały wprowadzone, aby uniknąć sytuacji, kiedy przykładowo siedmiu graczy dokona zakładów na stole na jednej kolumnie. Ogólnie nie polecam.

Żetony w ruletke

Zawartość strony 1. Więcej w Polityce Plików Cookies. Stawka 1 NoweKasyna na 5 numerów - zysk w razie wygranej: 16 dolarów 5. W grze o sumie ujemnej jest mniejsza od zera. Rodzaje zakładów Zakłady wewnętrzne Zakłady zewnętrzne Wypłaty wygranych Który zakład wybrać?

               


I LO jest najstarszym i największym liceum działającym na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dziś kształci się tu sześciuset uczniów w klasach o następujących profilach edukacyjnych:
A. POLITECHNICZNY
B. MENADŻERSKI
C. HUMANISTYCZNY
D. MEDYCZNY
E. OGÓLNY

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.
 

Przedmioty nauczane w I LO:
- język polski,
- język angielski,
- język niemiecki,
- język rosyjski,
- matematyka,
- fizyka,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- geografia,
- biologia,
- chemia,
- technologia informacyjna,
- informatyka,
- podstawy przedsiębiorczości,
- edukacja dla bezpieczeństwa,
- katecheza, etyka
- wiedza o kulturze,
- wychowanie fizyczne

-wychowanie do życia w rodzinie

W każdym profilu nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru - niemiecki lub rosyjski.
 


 

Kadrę szkoły stanowi ponad pięćdziesięcioro nauczycieli, pedagog szkolny, bibliotekarz oraz kilkunastu pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa).


 

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła proponuje uczniom bardzo bogaty zestaw zajęć dodatkowych:
- zajęcia przedmiotowe (zajęcia wspomagające, zajęcia o poziomie rozszerzonym, zajęcia dla maturzystów),
- zajęcia związane z realizacją zainteresowań uczniów,
- zajęcia o charakterze wolontariackim i charytatywnym.
W sumie każdego tygodnia poza lekcjami odbywa się kilkadziesiąt godzin zajęć dodatkowych.

Ponadto uczniowie nasi uczestniczą w różnorodnych wyjazdach edukacyjnych, w tym m.in.:
- zajęciach tematycznych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach lub w instytutach naukowych,
- zajęciach tematycznych w instytucjach kulturalnych (muzeach, galeriach),
- zagranicznych wycieczkach edukacyjnych i "zielonych szkołach",
- wyjazdach na spektakle teatralne,
- wyjazdach na targi edukacyjne.

Dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych organizujemy na początku nauki w liceum biwak integracyjny.


 

Szkoła prowadzi bogatą współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi itp.
W ramach tej współpracy młodzież uczestniczy w bardzo ciekawych przedsięwzięciach:
- tematycznych sesjach popularno-naukowych organizowanych w szkole,
- seminariach i wykładach naukowych prowadzonych na wyższych uczelniach czy w instytutach,
- spotkaniach i warsztatach z rówieśnikami z innych krajów, w tym m.in. warsztatach w Trebnitz w Niemczech, spotkaniach tematycznych z rówieśnikami z Niemiec i Izraela,
- spotkaniach z gośćmi odwiedzającymi nasze liceum - naukowcami, członkami rozmaitych instytucji naukowych czy społecznych,
- szeroko pojętych zajęciach kulturalnych.


 

Każdego roku nasi uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także w różnego rodzaju zmaganiach sportowych, teatralnych, muzycznych itp.

Trzyletnia nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym.
W naszej szkole egzamin ten zdawany jest przez niemal wszystkich absolwentów
(coroczna zdawalność przekracza 99%),
a wyniki egzaminu znacząco przekraczają średnią krajową i średnią mazowiecką.


 

Sokołowskie I LO posiada zintegrowany informatyczny system organizacji swojej działalności.

System informatyczny obejmuje:
- sekretariat - administrowanie danymi uczniów oraz organizacja przepływu oddziałów klasowych,
- arkusz organizacyjny - projektowanie organizacji działalności szkoły,
- dziennik lekcyjny wraz z internetową wizualizacją danych dla uczniów i ich rodziców,
- tygodniowy rozkład zajęć (plan lekcji),
- zastępstwa nauczycielskie,
- świadectwa,
- organizację matury,
- kadry pracownicze - administrowanie danymi pracowników oraz organizacja spraw pracowniczych,
- biblioteka szkolna - katalog biblioteczny oraz zarządzanie księgozbiorem.
- inwentarz - elektroniczna inwentaryzacja majątku.

Cały budynek szkolny objęty jest bezprzewodową siecią informatyczną. Każda z pracowni dydaktycznych wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu.

BIP RSS
 
CMS Toruń